Veel gestelde vragen

Wie kan er baat hebben bij een verwijzing naar S-Anon?

S-Anon is voor iedere volwassen persoon (partner, ouder, volwassen kind, broer, zuster, vriend, collega) wiens leven is beïnvloed door andermans seksuele gedrag. Of de seksverslaafde nu wel of niet voor zich zelf hulp zoekt, degenen die last hebben van andermans seksuele gedrag, kunnen baat hebben bij S-Anon.

Hoe verwijs ik een cliënt door naar S-Anon Nederland?

U en uw cliënt worden verzocht contact per e-mail op te nemen via het mailadres sanon.nederland@gmail.com. Deze informatie is ook terug te vinden op de site van S-Anon International www.sanon.org.

Wat levert een S-Anon meeting mijn cliënt op?

Hij of zij zal hulp en vriendschap krijgen van anderen die ze begrijpen, omdat ze dezelfde ervaring delen. Leden putten hoop uit het elkaar helpen bij een ieders herstel van de effecten van het leven met een seksverslaafde.

Wat kan mijn cliënt verwachten in een S-Anon meeting?

Uw cliënt is vrij om alleen te luisteren en van hem of haar wordt niet verwacht iets te zeggen tot het moment waarop ze zichzelf daar comfortabel genoeg bij voelen. Bij de meeste meetings is het gebruikelijk elkaar alleen bij de voornaam te noemen. Er zal gelezen worden uit S-Anon goedgekeurde literatuur en er wordt een thema geïntroduceerd. Over het algemeen zitten ervaren leden bij toerbeurt de meetings voor. De voorzitter geeft degenen die graag iets willen delen daar de gelegenheid voor. Leden delen hun ervaringen zonder in de reden gevallen te worden of tussendoor advies te krijgen. Leden proberen naar anderen te luisteren om inzicht te krijgen in gemeenschappelijke problemen. S-Anon is een anoniem programma, wat inhoudt dat ons wordt gevraagd vertrouwelijk om te gaan met wie wij zien en wat gedeeld wordt tijdens de meetings.

Hoe kan ik de cliënt op weg helpen om van start te gaan met het S-Anon programma?

Vraag uw cliënt om zes of meer meetings bij te wonen alvorens een besluit te nemen of S-Anon hem of haar iets kan bieden omdat er bij iedere meeting iets anders ter sprake komt. Stel ze voor zo snel mogelijk een sponsor te zoeken (iemand om hem of haar door de stappen te begeleiden). Stel voor een sponsor te zoeken die het herstel heeft die de cliënt voor zichzelf ook wenst en vanuit de praktijk spreekt over zijn of haar ervaring met de Stappen en Tradities. Moedig uw cliënt aan om binnen de fellowship een netwerk te ontwikkelen en regelmatig naar meetings te gaan evenals andere leden te bellen en meerdere leden te leren kennen.