De Twaalf Stappen

De Twaalf Stappen van S-Anon

1. We hebben toegegeven dat we machteloos stonden over seksverslaving, dat ons leven stuurloos was geworden.

2. Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.

3. Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten.

4. Wij hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt.

5. Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen toegegeven.

6. Wij waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

7. Wij hebben Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen.

8. Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken.

9. Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou krenken.

10. Wij zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als we fout waren hebben wij dat meteen toegegeven.

11. Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en bezinning ons bewuste contact met God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten, te verbeteren, biddend om Zijn wil jegens ons te kennen en om de kracht die uit te voeren.

12. Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap aan anderen door te geven en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen.