Hoop & Hulp voor Familie & Vrienden van Seksverslaafden

Wat zijn S-Anon Familie groepen?

  • Een gemeenschap van familie leden en vrienden van seksverslaafden die hun ervaring, krachten hoop delen met het oog op het oplossen van hun gemeenschappelijke problemen.
  • Een herstelprogramma afgeleid van Alcoholics Anonymous en gebaseerd op de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities.
  • Een gemeenschap die geen geldelijke verplichting kent voor het lidmaatschap, S-Anon is self-supporting door vrijwillige bijdragen van leden.
  • De enige vereiste voor lidmaatschap is dat het leven van de persoon wordt beïnvloed door het seksuele gedrag van een familielid of vriend.
  • Het primaire doel  van S-Anon is de ledenherstel  aan te bieden voor de effecten die andermans seksverslaving op ons hebben en om families en vrienden van seks verslaafd en te helpen. S-Anon beschikt over een verscheidenheid aan literatuur, congressen en meetings om ondersteuning te bieden aan  families en vrienden van seks verslaafden.
  • S-Anon is een anoniem programma: alle leden wordt gevraagd om elkaars anonimiteit te respecteren,vertrouwelijk om te gaan met wat er gezegd wordt en met wie aanwezig is bijeen S-Anon bijeenkomst.

S-Anon groepen zijn niet:

  • Counseling of therapiegroepen -weg even geen advies, maar delen onze ervaring, kracht en hoop met elkaar.
  • Groepen die een specifieke religieuze invalshoek bespreken of goed keuring hieraan verlenen. S-Anon is een spiritueel programma, maar de principes zijn open voor iedereen, ongeacht geloof of overtuiging.
  • Gericht op roddelen, kritiek leveren, of  vast blijven zitten in het probleem. We zijn hier om onszelf en andere groepsleden te helpen door te focussen op oplossingen.

Als u een cliënt heeft wiens leven is beïnvloed door iemand anders seksueel gedrag , dan kan deze hulp vinden bij S-Anon, ook als hun seksverslaafde familielid of vriend geen hulp voor zichzelf zoekt.